Duszpasterze

DUSZPASTERZE PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA

Ks. Janusz Płatek

Ur. 06.01.1965 r. w Zatorze
27.08.2016 r. skierowany dekretem ks. biskupa Romana Pindla do parafii św. Wawrzyńca w Bielowicku.

Ks. Sławomir Suski

Ur. 31.08.1974 r. w Kętach
Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. W Bielsku-Białej z rąk Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego.
24.08.2019 r. mianowany wikariuszem w parafii Św. Wawrzyńca w Bielowicku.

 


 

POPRZEDNI DUSZPASTERZE

Ks. Rafał Greiff - tworzył zręby parafii do roku 1971

Ks. Tomasz Kalfas - posługiwał w kościele w Bielowicku w latach 1971 - 1977

Proboszczowie:

Ks. Ryszard Lapczyk

- od 1977 - 1978 r. obsługiwał kościół w Bielowicku
- od 21.12.1978 r. rektor kościoła w Bielowicku
- od 22.01.1981 - 14.08.1987 r. proboszcz parafii

Ks. Michał Adamek
- od 14.08.1987 - 25.08.1992 r.

Ks. Waldemar Cybel

- od 25.08.1992 - 01.12.2000 r.

Ks. Bogdan Biel
- od 22.12.2000 - 24.08.2013 r.

Ks. Ryszard Grabczyk
- od 24.08.2013 - 27.08.2016 r.
 

Wikariusze parafialni:


Ks. Marcel Jarzyna
od 25.08.1995 - 30.08.1996 r.

Ks. Adam Łomozik
od 30.08.1996 - 28.08.1999 r.

Ks. Andrzej Ślęczka
od 28.08.1999 - 22.08.2000 r.

Ks. Waldemar Niemiec
od 23.08.2008 - 27.08.2011 r.

Ks. Dariusz Kocan

od 28.08.2011 - 23.08.2019 r.

 

Diakoni na stażu duszpasterskim:


dk. Jarosław Międzybrodzki
dk. Jan Kral
dk. Zbigniew Swoboda
dk. Jan Waluś
dk. Ireneusz Kurkowski
dk. Dariusz Kowala

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Wawrzyńca w Bielowicku, siedziba: 43-386 Świętoszówka, Bielowicko 84.