Wstecz

Historia kościołą w Łazach

    Wioska Łazy zawsze należała do parafii grodzieckiej. Jej nieliczni mieszkańcy trudnili się rolnictwem. Praca ta była uciążliwa, bo teren jest pagórkowaty, a gleba ciężka i kamienista. Wierni z Łaz, aby uczestniczyć we mszy św., musieli pokonywać długą drogę do kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Grodźcu Śl. Nic dziwnego, że parafianie z Łaz postanowili zaraz po I wojnie światowej założyć cmentarz w Łazach, a zaraz potem małą kaplicę. Zachętą do tego było wybudowanie w 1926 r. kościoła we wsi Biery, która również należała do parafii grodzieckiej.
    Dzięki pomocy ks. prob. Józefa Łomozika parafianie nabyli odpowiedni teren na cmentarz i parcelę na budowę kościoła. Lokalizacja cmentarza została zatwierdzona w 1937 r. W tymże czasie zaczęto gromadzić materiał na budowę kościoła. Wybuch wojny przekreślił plany związane z budową.
     Dopiero po wojnie na nowo ruszyły starania o pozwolenie na kontynuację rozpoczętych przed wojną prac i budowę kościoła. Jednakże komunistyczne władze państwowe nie zezwoliły na budowę kościoła. Wszelkie prace zostały wstrzymane, a teren budowy ogrodzony i zapieczętowany. Jednocześnie zagrożono więzieniem tym, którzy by próbowali kontynuować jakiekolwiek prace przy budowie kościoła, zastraszając tym samym parafian. W tej sytuacji pozostała tylko modlitwa. W intencji budowy kościoła chorzy ofiarowali swoje cierpienia i modlitwy, w rodzinach odmawiano różaniec. Ta modlitwa błagalna trwała kilka lat. W końcu przyniosła ona owoce. Mimo wielkich trudności i przeszkód stawianych przez władze państwowe wioska Łazy w 1969 r. otrzymała, jako jedyna w diecezji katowickiej, pozwolenia na budowę kościoła. Budowniczym kościoła został proboszcz parafii grodzieckiej ks. Alojzy Bima.
    Budowa kościoła przekraczała możliwości mieszkańców Łaz. Jednakże w szczególny sposób odczuwano działanie Opatrzności Bożej, która czuwała nad tą budową i usuwała wszelkie nawarstwiające się przeszkody. Dzięki mobilizacji mieszkańców i Bożej opiece, ku zdziwieniu wszystkich, kościół został zbudowany w ciągu kilku miesięcy.
    W niedzielę Chrystusa Króla 1970 r. dzwon z kościelnej wieży zwoływał wszystkich na pierwszą mszę dziękczynną sprawowaną w nowym kościele. Natomiast w Poniedziałek Wielkanocny 12.04.1971 r. ks. Bp. Herbert Bednorz dokonał konsekracji łaziańskiego kościoła, którego patronem został św. Józef Robotnik. Po erygowaniu 27.12.1980 r. nowej parafii św. Wawrzyńca w Bielowicku, wydzielonej z parafii grodzieckiej, wieś Łazy została przyłączona wraz ze swoim kościołem do nowopowstałej parafii.