Wstecz

Duszpasterze parafii św. Wawrzyńca

Ks. Janusz Płatek

Ur. 06.01.1965 r. w Zatorze
27.08.2016 r. skierowany dekretem ks. biskupa Romana Pindla do parafii św. Wawrzyńca w Bielowicku.

Ks.Dariusz Kocan

ur. 30.01.1977 w Cieszynie
Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r. w Bielsku - Białej z rąk ks. bpa Tadeusza Rakoczego
27.08.2011 r. mianowany wikariuszem parafialnym w parafii św. Wawrzyńca w Bielowicku.

POPRZEDNI DUSZPASTERZE

Ks. Rafał Greiff - tworzył zręby parafii do roku 1971

Ks. Tomasz Kalfas - posługiwał w kościele w Bielowicku w latach 1971 - 1977

Proboszczowie:

Ks. Ryszard Lapczyk

- od 1977 - 1978 r. obsługiwał kościół w Bielowicku
- od 21.12.1978 r. rektor kościoła w Bielowicku
- od 22.01.1981 - 14.08.1987 r. proboszcz parafii

ks. Michał Adamek - od 14.08.1987 - 25.08.1992 r.
Ks. Waldemar Cybel
- od 25.08.1992 - 01.12.2000 r.
Ks. Bogdan Biel - od 22.12.2000 - 24.08.2013 r.
Ks. Ryszard Grabczyk - od 24.08.2013 - 27.08.2016 r.

 

 

 

 

 

 

Wikariusze parafialni:

Ks. Marcel Jarzyna - od 25.08.1995 - 30.08.1996 r.
Ks. Adam Łomozik - od 30.08.1996 - 28.08.1999 r.
Ks. Andrzej Ślęczka - od 28.08.1999 - 22.08.2000 r.
Ks. Waldemar Niemiec - od 23.08.2008 - 27.08.2011 r.

 

 

 

 

 

Diakoni na stażu duszpasterskim:

dk. Jarosław Międzybrodzki
dk. Jan Kral
dk. Zbigniew Swoboda
dk. Jan Waluś
dk. Ireneusz Kurkowski
dk. Dariusz Kowala